2014-04-02 09:03:06

39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

U organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva i Društva knjižničara u Splitu, u Splitu će se od 15. do 18. listopada ove godine održati 39. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Temom ovogodišnje skupštine Knjižnice - od misije do strategije nastojat će se preispitati postojeće stanje te pokušati odrediti pravce razvoja hrvatskih knjižnica i hrvatskoga knjižničarstva gledano iz perspektive tehnoloških i društvenih promjena koje utječu na rad knjižnica i potiču trendove u knjižničarstvu.

U okviru teme bit će moguće predstaviti i rezimirati iskustva i rezultate, pokrenuti rasprave i dati pogled u budućnost hrvatskoga knjižničarstva kao kulturne i javne djelatnosti, posebice u odnosu na strateško planiranje te financiranje knjižnične djelatnosti, potrebe obrazovanja i stjecanja kompetencija za struku, te napose djelovanja knjižničarskih društava i međunarodne suradnje.

Stoga se pozivaju:

Članovi radnih tijela HKD (radne grupe, komisije i sekcije) da pojedinačno i u suradnji osmisle i prijave izlaganja, panel rasprave, okrugle stolove i radionice iz područja aktivnosti s ciljem sagledavanja stanja i prijedlozima strateškoga planiranja te razvoja; Regionalna knjižničarska društva da prijave teme iz svoga rada i suradnje s drugim regionalnim i međunarodnim strukovnim udruženjima, iskustva dobre prakse u zajedničkim projektima te potreba dogovaranja i izgradnje zajedničkih modela razvoja; Knjižnice da prijave izlaganja svojih zaposlenika na teme strateškoga planiranja i financiranja knjižnične djelatnosti; Ravnatelji knjižnica, članovi upravnih tijela, članovi projektnih timova da prenesu pozitivna iskustva razvojnih projekata knjižnica; Knjižničari – članovi strukovnih udruga da prijave teme s iskustvima dobre prakse i primjene suvremenih metoda informacijskih znanosti u knjižničnoj djelatnosti, teme iz područja profesionalnih kompetencija te problema i prepreka u postizanju zadanih ciljeva na putu od misije do strategije.

Prijave za izlaganja, radionice i okrugle stolove otvorene su do 30. travnja 2014.

Prijave za postere otvorene su do 10. svibnja 2014.

Više informacija o skupštini, prijavni obrazac, cijena kotizacije i informacije o smještaju nalaze se na stranicama HKD-a: http://www.hkdrustvo.hr/hr/skupovi/skup/241/.


www.skole.hr