2006-10-12 00:00:00

U susret jeseni - integrirani nastavni dan
Prezentacija je autorski rad namijenjen učiteljima i učenicima 1. i 2. razreda osnovne škole u realizaciji integriranog nastavnog dana.

www.skole.hr