2017-03-01 00:00:00

Perfekt

U videolekciji objašnjena je tvorba i uporaba perfekta, prošlog glagolskog vremena. 


www.skole.hr