2012-02-12 00:00:00

Vježba za tambure 2189 Do-Re-Mi
Obrada vježbe 189 za 2. razred tambure u glazbenim školama prema knjizi "Škola za tambure 1" Ž. Bradića i S. Leopolda.
Prilagođena za vježbanje u tri brzine i sa notnim zapisom.

www.skole.hr