2012-02-15 00:00:00

Vježba za tambure 6055 Badinerie
Obrada vježbe 55 za 6. razred tambure u glazbenim školama prema knjizi "Škola za tambure 3" Ž. Bradića.
Prilagođena za vježbanje u tri tempa.

www.skole.hr