2012-02-18 00:00:00

Vježba za tambure 1077 Đak veseljak
Obrada vježbe 77 za 1. razred tambure u glazbenim školama prema knjizi "Škola za tambure 1" Ž. Bradića i S. Leopolda. Prilagođena za vježbanje u tri tempa.

www.skole.hr