2013-11-13 00:00:00

Linearna perspektiva
Linearna perspektiva s jednim očištem.
 
Gradivo za prvi susret ucenika 7. razreda s linearnom perspektivom. Animacija (video)  polaganog tempa koje učitelj nadopunjuje svojim izlaganjem.
Definicija linearne perspektive, ključni pojmovi, jednostavno animirani primjeri, pravilna uporaba i česte greške, primjeri uporabe linearne perspektive na fotografijama i umjetničkim djelima.

www.skole.hr