| 22. 10. 2019. u 15:25 sati | pošalji link
Osmisli sat i izradi plakat

Prijave na ovogodišnje CUC natjecanje "Osmisli sat i izradi plakat" su zatvorene!

 

I ove godine organizirali smo nagradno natjecanje za škole čiji će predstavnici sudjelovati na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike koja se od 6. do 8. studenoga održava u Konvencijskom centru Šibenik.

Pozivamo osnovne i srednje škole da prihvate izazov i sudjeluju u nagradnom natjecanju, osmisle nastavni sat i prikažu rezultate toga sata na digitalnome plakatu.

Dvije osnovne i dvije srednje škole koje, prema ocjenama stručnoga Ocjenjivačkog suda, prijave najbolji plakat osvojit će vrijedne nagrade:

 

Nagradni paket za srednju školu koja osvoji prvo mjesto sastoji se od:

Nagradni paket za srednju školu koja osvoji drugo mjesto sastoji se od: 

Nagradni paket za osnovnu školu koja osvoji prvo mjesto sastoji se od: 

Nagradni paket za osnovnu školu koja osvoji drugo mjesto sastoji se od: 

 

Prijave za sudjelovanje na nagradnom natjecanju traju do 21. listopada 2019. godine. 

 

Koraci za sudjelovanje u nagradnome natjecanju „Osmisli sat i izradi plakat“

 

  1. Odaberite jednu od tema ovogodišnje CARNET-ove konferencije za korisnike
  2. Razmislite o temi plakata: prisjetite se susrećete li se s njom u svome radu ili svakodnevnom životu. Ako je Vaša škola bila u pilot projektu e-Škole prisjetite se jeste li se susreli s tom temom u edukacijskom programu ili tijekom primjene digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja. Ako je pak Vaša škola dio II. faze programa e-Škole razmislite može li se odabrana tema uklopiti u kurikulum predmeta kojeg/ih predajete.
  3. Svoja promišljanja potkrijepite internetskim izvorima: potražite na internetu različite izvore na hrvatskom ili nekom stranom jeziku (slobodno se poslužite opisima radova s ovogodišnjeg ili prethodnih CUC-eva i digitalnim sadržajima nastalima u okviru pilot projekta e-Škole).
  4. Promislite možete li odabranu temu integrirati u kurikulum predmeta kojeg/ih predajete. Odabranu temu možete integrirati sadržajno i/ili metodički, što znači da na raspolaganju imate najmanje sljedeće opcije:
  1. Definirajte ishode učenja vezane uz odabranu temu.
  1. Organizirajte nastavni sat na kojem ćete svojim učenicima dati uvod u odabranu temu te započeti s realizacijom definiranih ishoda učenja.
  1. Na internetskim stranicama CARNET-ovog e-Laboratorija možete pronaći neki od prikladnih informacijsko-komunikacijskih alata za izradu digitalnog plakata, u kojem ćete prikazati rezultate nastavnog sata koji trebaju biti multimedijalni (tekst, slika, audio, video, grafikon, simulacija itd.).

*Pri izradi sadržaja molimo pripazite na autorsko pravo i pravilno citiranje (Kako biste se prisjetili tema poput intelektualnog vlasništva i citiranja u digitalnom okruženju slobodno se poslužite obrazovnim sadržajima nastalima u okviru pilot projekta e-Škole).

  1. Preuzmite digitalni plakat u PDF formatu u kojem ga možete učitati u obrazac.
  2. Ako plakat nije u PDF formatu, poveznicu na plakat upišite u obrazac (postavke plakata podesite na "Javno")

 

Preduvjeti za sudjelovanje rada u natjecanju

 

Digitalni plakat treba obuhvaćati najmanje sljedeće elemente:

Digitalni plakat u cjelini i svi multimedijalni elementi od kojih se sastoji trebaju biti kreirani:

Napomena: Ako se u video materijalu pojavljuju djeca ili maloljetnici, uz svaki video materijal potrebno je priložiti pisane suglasnosti roditelja. 

 

Kriteriji natjecanja

 

Maksimalni broj bodova je 19.

Promislite možete li odabranu temu integrirati u kurikulum predmeta kojeg/ih predajete (odabranu temu možete integrirati sadržajno i/ili metodički).

Definirajte ishode učenja vezane uz odabranu temu.

Multimedijalnost digitalnog plakata (tekst, slika, audiozapis, videozapis, animacija, grafikon, simulacija i dr.)

Dizajn plakata:

 

Pravila natjecanja za izradu digitalnog plakata

 

Video materijali integrirani u digitalni plakat ne smiju sadržavati:

Ako video materijal integriran u digitalni plakat ne ispunjava zadane kriterije, organizator zadržava pravo izuzeti ga iz daljnjeg natjecanja bez posebnog obrazloženja. Organizator će nastojati riješiti sve problematične situacije u skladu s ciljevima organizacije natjecanja.

Ako bude manje od tri važeće prijave organizator zadržava pravo otkazati natjecanje.

Napomena: CARNET nije odgovoran za sadržaj dostavljenih digitalnih plakata kao niti za naknadne promjene, preinake, modifikacije ili brisanje digitalnih plakata. Nadalje, CARNET nije odgovoran za prijavljene video materijale za koje prijavitelj ne posjeduje autorsko pravo, kao niti za video sadržaje za koje prijavitelji nemaju regulirana autorska prava. Svi prijavljeni materijali bit će objavljeni na CARNET-ovim mrežnim stranicama, mrežnim stranicama CARNET-ove konferencije za korisnike CUC, CARNET-ovim profilima na društvenim mrežama, itd. Prijavom na natjecanje prijavitelj je suglasan s objavom materijala te ujedno CARNET-u daje dozvolu za korištenje materijala u promotivne, obrazovne i druge svrhe. Svi prijavljeni moraju osigurati privole sukladno propisima kojima se uređuje obrada osobnih podataka.

Nagrade ne mogu biti dodijeljene digitalnim plakatima koje su prijavili ili izradili članovi Ocjenjivačkog suda natjecanja, članovi Organizacijskog i Programskog odbora CUC-a 2019, zaposlenici i suradnici Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET, zaposlenici na rukovodećim pozicijama ili osobe koje su suvlasnici kompanija koje sponzoriraju CUC 2019 te članovi uže obitelji bilo koje od prethodno navedenih grupa.

Ako se na natjecanje prijavi autor iz iste ustanove ili društva kao i neki od članova Ocjenjivačkog suda, taj digitalni plakat neće evaluirati taj član Ocjenjivačkog suda, no može se prijaviti na natjecanje i konkurirati za nagradu.

 

 

Priloženi dokumenti:
Izjava o suglasnosti roditelja 2019.docx
Obavijest o privatnosti natjecanje za CUC.pdf